Home > US > Henry Gilbert Thomas
Thomas Henry Gilbert
Henry Gilbert Thomas
Community Health and Triage

My name is Henry Gilbert Thomas. I studied computer troubleshooting.

I like Dr. Coffee’s work. I work in triage. I like Ti Kay a lot and I want to always work for Ti Kay. I speak a little French. And I’m happy about Dr. Coffee’s presence in Haiti because she cares a lot about the patients and does good work.

Mwen rele Henry Gilbert THOMAS. Mwen aprann depanaj dòdinatè.

Mwen renmen travay Doktè Coffee. Mwen travay kòm triage. Mwen renmen Ti Kay anpil e mwen vle toujou travay pou Ti Kay. Mwen pale yon ti franse. E mwen kontan prezans Doktè Coffee an Ayiti paske li renmen malad yo anpil e li fè bon travay.