Home > US > Marquenol
Marquenol
Patient Caregiver

Marquenol studies information sciences. With Ti Kay, he has helped patients as a community worker. He helps them take their medications while talking with them and making sure they understand how important it is that they take their medications.

Marquenol, mwen etidye syans enfomatik. Lan Ti Kay. Ayiti mwen se ajan teren, mwen travay ak kèk malad jus poum ede yo pran medikaman yo, pale ansanm avè yo, fè yo konnen ke medikam se sel mwayen si yo pran yo kika fè yo viv anko kèlke tan… Rezon ki fèm travay lan Ti Kay Ayiti pa lot ke ede, mwen santim konfotab lè map ede moun ki lan bezwen