Home > US > Clermence
Claire Dieu Sauve Pierre
Clermence
Patient Caregiver

My name is Clermence, nicknamed Azou. I have worked at Ti Kay since September 2012.

I take care of the patients, go to their homes, and I also do the cleaning. When someone isn’t well, you need someone to take care of them. I like to do that. You never know when it could happen in your own family. You should help everyone in an agreeable way, help everyone who is in need.

Mwen rele Clermence , ti non Azou. Mwen travay nan Ti Kay depi septanm 2012.

Mwen rele Clermence , ti non Azou. Mwen travay nan Ti Kay depi septanm 2012. Mwen okipe malad yo, m al lakay yo, epi mwen se fanm de menaj. Lè yon moun pa bon, ou bezwen yon moun pou ede l. Mwen renmen fè sa. Ou pa konnen si ou gen yon fanmi ladan yo. Fòk ou ede tout moun nan yon fason ki agreyab, ede tout moun ki nan bezwen.