Home > US > Josie
Josie
Community Health Worker

Mwen se Josie , mwen aprann sciences Administratives.

Mwen travay nan Tikay kom Ajan depi janvye 2013 mwen renmen travay ak malad yo poum ankouraje yo pran medikaman, paskem renmen program Tikay pou malad tibekiloz