Home > US > Medjine
Medjine Charles
Medjine
Community Health

I am Medjine. I began high school at Lycée Marie Jeanne in Port-au-Prince.

In 2011, I studied to be a secretary at the Centre Informatique, de Statistiques, et d’Administration (CISA). I’ve worked at Ti Kay as an agent since March 2013. It’s been a good experience. I help the patients take their medication. I become their friend. I love the work I am doing at Ti Kay.

Mwen se Medjine.  Mwen te fè klas primè mwen nan Lycée Marie Jeanne an Pòtoprens.

An 2011 mwen etidye sekretarya nan Centre Informatique, de Statistiques, et d’Administration (CISA). Mwen travay nan Ti Kay kòm ajan depi mars 2013. Se yon bon eksperyans. Mwen ede malad yo pran medikaman. Mwen fè yo zanmi mwen e mwen renmen travay map fè nan Ti Kay.